top


 

A DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANRENDJE

A 2014/2015/I . FÉLÉVBEN


KÖTELEZŐ

Óraszám

Követelmény
Oktató
Mikroökonómia

28

minősített aláírás

Dr. Kapás Judit

Fejezetek a haladó nemzetközi gazdaságtanból

28

minősített aláírás

Dr. Erdey László

A DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TANRENDJE

A 2013/2014/II . FÉLÉVBEN

 

 

KÖTELEZŐ

Óraszám

Követelmény
Oktató
A globalizáció közgazdaságtana

28

minősített aláírás

Dr. Szanyi Miklós

Makroökonómia

28

minősített aláírás

Dr. Julius Horvath

Haladó módszertani ismeretek

28

minősített aláírás

Dr. Földvári Péter
VÁLASZTHATÓ

 


A szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései

28

minősített aláírás Dr. Ujhelyi Mária

  

 

 

 

 

 

 

 

 A Kutatási fórumra (PhD tudományos műhely) minden szemeszterben regisztrációs kötelezettség van.

 

Dátum Időpont Tantárgy Oktató
Március
2014.03.29. C/9. 10.00-18.00 A globalizáció közgazdaságtana Dr. Szanyi Miklós
Április
2014.04.04. A/19. 10.30-18.30 A szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései Dr. Ujhelyi Mária
2014.04.11. C/III.
10.00-18.00 Haladó módszertani ismeretek Dr. Földvári Péter
2014.04.12. A/19. 10.00-18.00 A globalizáció közgazdaságtana Dr. Szanyi Miklós
2014.04.18. A/19. 10.00-18.00 A globalizáció közgazdaságtana Dr. Szanyi Miklós
2014.04.25. A/19. 10.30-18.30 A szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései Dr. Ujhelyi Mária
Május
2014.05.09. A/19. 10.00-18.00 Makroökonómia Dr. Julius Horvath
2014.05.10. C/109. 10.00-18.00 Makroökonómia Dr. Julius Horvath
2014.05.16. A/19. 10.30-18.30 A szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései Dr. Ujhelyi Mária
2014.05.17. A/19. 10.00-18.00 Makroökonómia Dr. Julius Horvath
2014.05.23. C/III.
10.00-18.00 Haladó módszertani ismeretek Dr. Földvári Péter
2014.05.24. C/III. 10.00-18.00 Haladó módszertani ismeretek Dr. Földvári Péter

Mikroökonómia

2014.10.21. TVK 102. 9.00-17.00  Dr. Kapás Judit

2014.10.22. TVK 102. 9.00-17.00  Dr. Kapás Judit

2014.11.14. TVK 102. 9.00-17.00  Dr. Kapás Judit

 

Fejezetek a haladó nemzetközi gazdaságtanból

2014.11.04. TVK Tanácsterem 10.00-18.00 Dr. Erdey László

2014.11.11. TVK Tanácsterem 10.00-18.00 Dr. Erdey László

2014.11.15. TVK Tanácsterem 10.00-18.00 Dr. Erdey László

 

MTA GMB hazai listás folyóiratok (a fokozatszerzési követelményeket kielégítő hazai folyóiratok)

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

A) Regisztrációhoz:
Adategyeztető lap; Nyilatkozat a költségtérítésről


B) Tanulmányi ügyekhez:

Útmutató a kérelmek kitöltéséhez

 

Publikációs követelmények

2010. szeptember 1. után indított fokozatszerzési eljárásokra vonatkozó követelmények

2009. október 30. után indított fokozatszerzési eljárásokra vonatkozó követelmények

Konferencia kredittel kapcsolatos szabályok

Konferencia kredit-kérés konferenciatípusok alapján

Konferencia kreditekkel kapcsolatos szabályok levelező tagozatos hallgatók számára

Dokumentumok

A Debreceni Egyetem doktori szabályzata

A Doktori Iskola működési szabályzata

A Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatai

A Társadalomtudományi Tanács szabályzata


A Debreceni Egyetem doktori szabályzata TDT szabályzattal kiegészítve


ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ

A Debreceni Egyetem tudományterületi doktori tanácsai és doktori iskolái - a tudományos képzés műhelyeinek támogatására elnyert TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 projekt terhére_ pályázatot írnak ki doktorjelölti ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:
- pályázatot nyújthatnak be a DI végzős, ill. III. éves doktorandusz hallgatói vagy az elmúlt két évben az egyetemen abszolutóriumot szerzett korábbi doktoranduszok

A doktorjelölti ösztöndíj havi összege: 120.000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 1.
A pályázatokat az illetékes doktori iskola vezetőjéhez kell benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:
- a szakmai önéletrajzot (a pályázó személyes adataival és elérhetőségével: név, Neptun kód,  lakcím, telefonszám, e-mail)  és a publikációs jegyzéket,
- a tervezett kutatási téma rövid ismertetését és kutatási tervet a doktorjelölti ösztöndíj időszakára
- a témavezető ajánlását
- a doktorandusz abszolutórium (várható) megszerzésének dátuma
- a doktori értekezés benyújtásának és a doktori védés várható időpontja

Feltételek:A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázónak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését követő ötödik hónap végéig írásbeli kutatási beszámolót kell készítenie. A beszámoló vázlatos összefoglaló a félévben végzett, a doktori értekezés témájával összefüggő kutatási tevékenységről, az értekezés elkészítésének helyzetéről. A doktori iskola tanácsa a témavezető véleményének kikérésével 30 napon belül dönt arról, hogy a doktori értekezéshez szükséges kutatások az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megfelelően haladtak-e.

A doktorjelölti ösztöndíjra vonatkozó részletes szabályokat az egyetemi doktori szabályzat 13 szakasza tartalmazza

(http://www.unideb.hu/portal/sites/default/files/doktszab2012febr.pdf).


Debrecen, 2012. május 07.
Dr. Makó Csaba DSc
DI vezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DOKTORJELÖLTI ÖSZTÖNDÍJ
A DE Közgazdaságtudományi Doktori Iskola pályázatot hirdet saját forrásból (TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0024 az.sz. pály.) doktorjelölti ösztöndíj elnyerésére egy fő részére a 2011/12/1 félévre.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
- doktorjelölti ösztöndíjban azon személyek részesülhetnek, akik doktori értekezésüket az egyetemen készítik és az egyetemmel doktorjelölti jogviszonyt létesítenek (DSZ 13§)
- részvétel a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0024 azonosító számú „A Debreceni Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása” c. projektben
A doktorjelölti ösztöndíj havi összege: 120.000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 1.
A pályázathoz csatolni kell:
- a szakmai önéletrajzot és a publikációs jegyzéket,
- a tervezett kutatási téma rövid ismertetését és kutatási tervet
- a témavezető ajánlását
Feltételek:A doktorjelölti ösztöndíjat elnyert pályázónak a doktorjelölti ösztöndíj folyósításának megkezdését követő ötödik hónap végéig írásbeli kutatási beszámolót kell készítenie. A beszámoló vázlatos összefoglaló a félévben végzett, a doktori értekezés témájával összefüggő kutatási tevékenységről, az értekezés elkészítésének helyzetéről. A doktori iskola tanácsa a témavezető véleményének kikérésével 30 napon belül dönt arról, hogy a doktori értekezéshez szükséges kutatások az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megfelelően haladtak-e.

Debrecen, 2011. május 23. Dr. Makó Csaba DSc
DI vezető

 

 

bottom