topDátum

Esemény


 

 

 

 

2015.01.22

 

 

 

 

2014.12.04.

 

 

 

2014.12.08

 

 

 

2014.12.01.

 

 

 

 

2014.11.24

 

 

 

2014.11.06.

 

 

 

 

 

2014.10.20.

 

 

 

2014.10.20

 

 

 

 

2014.10.08

 

 

 

 

2014. 09.29.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.09.26.

 

 

 

 

2014.09.19.

 

 

 

 

2014.09.22.

 

 

 

2014.09.19.

 

 

 

2014.09.11.

 

 

2014.07.01.

 

 

 

2014.06.26.

 

 

 

 

 

2014.06.18.

 

 

 

 

 

2014.06.18.

 

 

 

 

2014.06.18.

 

 

 

2014.06.16.

 

 

2014.05.27.

 

 

 

2014.05.21.

 

 

 

 

 

2014.05.09.

 

 

 

 

 

 

2014.04.10.

 

 

 

2014.04.02.

 

 

 

 

2014.03.26.

 

 

 

2014.03.26.

 

 

 

2014.03.24.

 

 

 

2014.03.24.

 

 

 

2013.12.20.

 

 

 

2013.12.18.

 

 

 

2013.12.11.

 

 

2013.10.17.

 

 

 

 

2013.09.03.

 

 

 

 

2013.07.01.

 

 

 

2013.05.30.

 

 

2013.05.17.

 

 

2013.05.06.

 

 

2013.04.05.

 

 

 

2013.04.05.

 

 

 

2012.06.27.

 

 

 

2012.06.20.

 

2012.06.08.

 

 

2012.06.01

 

 

2012.04.25.

 

 

2012.04.13.

 

 

 

2011.12.16.

 

 

2011.11.29.

 

 

2011.09.16.

 

 

 

 

 

Balogh Tamás doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Vegyes Bertrand-Edgeworth duopóliumok játékelméleti elemzése

 

 

Vona Máté doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia

A szigorlat melléktárgyai: Pénzügyi modellek alkalmazásai, Tanulógazdaság-innováció

 

Kontor Enikő doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: A piacorientáció érvényesülése és hatása a teljesítményre a kis- és középvállalatok körében

Tézisfüzet

 

Csontó Balázs doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets

Tézisfüzet

 

 

 

Balogh Tamás doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: Haladó módszertani ismeretek

A szigorlat melléktárgyai: Döntéselmélet és módszerei, Gazdasági matematika

 

 

 

Nádasi Levente doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia

A szigorlat melléktárgyai: Intézményi közgazdaságtan, Növekedéselmélet

 

 

Csontó Balázs doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets

 

Csontó Balázs doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: Makroökonómia

A szigorlat melléktárgyai: A globalizáció közgazdaságtana, Gazdaságpolitika Magyarországon

 

 

 

Hodosi Anett doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Social Trust and the Legal System Through the Lens of the Puzzle of Great Britain

Tézisfüzet

 

Tóth Kornél Tibor doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: A pénzügyi kimutatások hasznossága és a számviteli elvek átalakulása az értékpapírok és a származékos ügyletek banki kockázatokra gyakorolt hatásának vizsgálatán keresztül

Tézisfüzet

 

Kiss Zsuzsanna doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Fiatal diplomások foglalkoztathatósága Magyarországon

Tézisfüzet

 

Kiss Zsuzsanna doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgyai: A szervezeti magatartás tudomány aktuális kérdései, Környezet-gazdaságtan

 

Halász Ágnes doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Politikai költségvetési ciklusok - Fiskális ciklushatások az állami kiadásokban, új demokráciákban - Magyarország és Lengyelország komparatív elemzése

Tézisfüzet

 

Orosz Ágnes doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Generosity Trends of Welfale State Regimes Before and After the Crisis

Tézisfüzet

 

Ádám Zoltán doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Miért éppen Magyarország? - A magyarországi poszt-szocialista átalakulás politikai-gazdaságtani megközelítésben

 

Kontor Enikő doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: A piacorientáció érvényesülése és hatása a teljesítményre a kis- és középvállalatok körében

 

 

Hodosi Anett doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Social Trust and the Legal System Through the Lens of the Puzzle of Great Britain

 

 

 

 

Tóth Kornél doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: A szervezeti magatartás tudomány aktuális kérdései, Környezet-gazdaságtan

 

 

 

Kiss Anita doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: A szervezeti magatartás tudomány aktuális kérdései, Környezet-gazdaságtan

 

 

Thomas Wiese doktorjelölt nyilvános védése

Az értekezés címe:Life Satisfaction and the Cyclical Component of GDP

Tézisfüzet

 

 

Kiss Zsuzsanna munkahelyi vitája

Az értekezés címe:A felsőfokú végzettek foglalkoztathatósága

 

 

Tóth Kornél doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Valós értékelés és a számviteli elvek átalakulása a származékos termékek

elszámolásának bemutatásán keresztül

 

 

Orosz Ágnes doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Generosity trends of welfare state regimes before and after the crisis

 

 

 

Halász Ágnes doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Politikai költségvetési ciklusok-Fiskális ciklushatások az állami kiadásokban, új demokráciákban-Magyarország és Lengyelország komparatív elemzése

 

 

Török László doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Európai privatizációs modellek komparatív közgazdasági és társadalompolitikai elemzése

Tézisfüzet

 

 

Thomas Wiese doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe:

Life Satisfaction and Trend Growth Adaptation in the European Monetary Union

 

 

Halász Ágnes doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan, Közép-és kelet-európai átalakulás a vállalatok szemszögéből

 

Thomas Wiese doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: Magatartás-gazdaságtan, Az Európai Unió gazdaságtana

 

Balkay Diána doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan, Fejlődésgazdaságtan

 

Hodosi Anett doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan, Hálózatosodás és regionális klaszterek

 

Kiss Marietta doktorjelölt nyilvános védése

Az értekezés címe: Az európai jóléti államok krízisei és reformja: újraklaszterezés

Tézisfüzet

 

Török László doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan, Gazdasági jog

 

Török László doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Európai privatizációs modellek komparatív közgazdasági és társadalompolitikai elemzése

 

Barizsné Hadházi Edit doktorjelölt nyilvános védése

Az értekezés címe: Vállalatok képzési magatartásának elemzése

Tézisfüzet

 

Kovács Olivér doktorjelölt nyilvános védése

Az értekezés címe: A transzformatív erejű fiskális konszolidáció közgazdaságtana- Elmozdulás az innovatív fiskális politika koncepciója felé

Tézisfüzet

 

Bartha Attila munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Az intézmények és a humán tőke szerepe az Európai Unió kevésbé fejlett országainak felzárkózásában

 

 

Kovács Olivér doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: A transzformatív erejű fiskális konszolidáció közgazdaságtana- Elmozdulás az innovatív fiskális politika koncepciója felé

 

Kiss Marietta doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Az európai jóléti államok krízisei és reformjai: újraklaszterezés

 

Barizsné Hadházi Edit doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Vállalatok képzési magatartásának vizsgálata

 

Orosz Ágnes doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan, Nemzetközi pénzügyek (felmentés)

 

Kovács Olivér doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: A globalizáció közgazdaságtana

A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan, Műszaki fejlődés és innováció

 

Máté Domicián doktorjelölt nyilvános védése

Az értekezés címe: A foglalkoztatás változásai szektorális megközelítésben, különös tekintettel a munkapiaci intézmények hatásaira

 

Dr. Szilágyi Enikő doktorjelölt szigorlata

A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Marketing, Szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései (felmentés)

Kovács István doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: A szabványosítás tranzakciós költség szempontú megközelítése - A hálózatos iparágak, a tranzakciós költségek és a szabványosítás kapcsolata a mobiltelefon rendszerek szabványosítási tapasztalatain keresztül

Kotsis Ágnes nyilvános vitája

Az értekezés címe: A diplomás képzés tömegesedésének munkapiaci következményei

 

Herczeg Bálint doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: The effects of globalization and common currancy on the monetary transmission mechanism


Máté Domicián doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: A foglalkoztatás és a kibocsátás kapcsolatának összefüggései különös tekintettel a permanens szektorális változások és a munkaerő-piaci intézmények szerepére

 

Kotsis Ágnes doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: A diplomás képzés tömegesedésének munkahelyi következményei

 

Kovács István doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: A szabványosítás tranzakciós költség szempontú megközelítése. A hálózatos iparágak, a tranzakciós költségek és a szabványosítás kapcsolata a mobiltelefon rendszerek szabványosítási tapasztalatain keresztül

Dr. Bíró Klára-egyéni képzésben részt vevő doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: A magyar egészségügyi ellátórendszer működtetésének kihívásai

Tézisfüzet

 

 

 

 

 


2011.09.10. Kotsis Ágnes doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Humánerőforrások regionális fejlesztése (felmentés), Szervezeti magatartás

2011.06.24.

Dr. Bíró Klára-egyéni képzésben részt vevő doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: A magyar egészségügyi ellátórendszer működtetésének kihívásai

Tézisfüzet


2011.06.10.

Tóth Ákos doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Megváltozott állami szerepvállalás az uniós tagállamok kultúrafinanszírozásában.

Tézisfüzet


2011.06.09.

T.Kiss Judit doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: Az oktatás, mint humántőke-beruházás jelentőségének és megtérülésének vizsgálata, különös tekintettel az oktatás fiskális megtérülésére

Tézisfüzet


2011.05.27. Máté Domicián doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Növekedéselmélet; Marketing (felmentés)

2011.03.01.

Tóth Ákos doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: Megváltozott állami szerepvállalás az uniós tagállamok kultúrafinanszírozásában

Tézisfüzet


2011.01.14.

Herczeg Bálint doktorjelölt munkahelyi vitája

Az értekezés címe: The effects of globalisation and common currency on the monetary transmission mechanism

Tézisfüzet


2011.01.13.

Dr. Bíró Klára – egyéni képzésben részt vevő doktorjelölt-szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító közgazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Tulajdonos 11.9999 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Humánerőforrás regionális fejlesztése, Szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései (felmentés)

 


2010. 12.16.

Siklós Balázs doktorjelölt nyilvános vitája

Az értekezés címe: A marketing lehetőségei a magyar felsőoktatási minőség PZB diszkrepanciáinak csökkentésében

Tézisfüzet


2010. 10. 01 Tóth Ákos doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító közgazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései (felmentés), Intézményi Közgazdaságtan

2010. 05.14.

 

 

 

 

Dr. Greskovits Béla habilitációja
A habilitáció téziseinek címe: Evolving Patterns of Democratic Capitalism in Central-Eastern Europe.

Tantermi előadás címe: A Közép-Kelet Európai kapitalizmus sokszínűsége ( The diversity of Central-East European Capitalism).

Tudományos előadásának címe:  New Comparative Capitalism Theories.

Tézisfüzet


2010. 02.19.

 

 

 

 

Dr. Benczes István habilitációja
A habilitáció téziseinek címe: A fiskális politika új politikai gazdaságtana.

Tantermi előadás címe: Szabályalapú gazdaságpolitika az Európai Unióban.

Tudományos előadásának címe: The (new) political economy of fiscal deficit. ( A költségvetési hiány új politikai gazdaságtani magyarázatai).

Tézisfüzet


2010. 02.19.

 

 

Vargáné Bosnyák Ildikó doktorjelölt nyilvános vitája
Az értekezés címe: A közösségi támogatások szerepe az egyenlőtlenségek csökkentésében

Tézisfüzet


2010. 01. 16.

 

 

Herczeg Bálint doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Növekedéselmélet, Makroökonómia (felmentés)

 


2010. 01. 16. Fodorné Zagyi Orsolya doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító közgazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Humánerőforrások regionális fejlesztése, Mikroökonómia (felmentés)

2010. 01. 12. Kovács István doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Vállalkozási jog, Makroökonómia (felmentés)

2009. 11. 13. Sigér Fruzsina doktorjelölt nyilvános vitája
Az értekezés címe: Divergent dynamics of transformation: The role of the European Union
Tézisfüzet

2009. 10. 28. Trón Zsuzsanna doktorjelölt nyilvános vitája
Az értekezés címe: Az Európai Unió regionális politikájának céljai és eredménye
Tézisfüzet

2009. 09. 18. Kiss Marietta doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító gazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Marketing

2009. 06. 07. Trón Zsuzsanna doktorjelölt munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Az Európai Unió regionális politikájának céljai és eredménye
Tézisfüzet

2009. 06. 29. Kun András doktorjelölt nyilvános vitája
Az értekezés címe: Az oktatási sorting elmélet és empirikus tesztelésének problémái
Tézisfüzet

2009. 06. 29. Havasi Virág doktorjelölt nyilvános vitája
Az értekezés címe: Az értékrend és életminőség összefüggései
Tézisfüzet

2009. 06. 15. Nagy Éva doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Gazdasági jog - Világgazdaságtan (felmentés)

2009. 05. 29. Kontor Enikő doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Marketing - Nemzetközi marketing (felmentés)

2009. 05. 08. Havasi Virág doktorjelölt munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Az értékrend és életminőség összefüggései
Tézisfüzet

2009. 04. 30. Havasi Virág doktorjelölt szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Magatartás-gazdaságtan

2009. 04. 16. Sigér Fruzsina munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Divergent dynamics of transformation: the role of the European Union
Tézisfüzet

2009. 04. 16. Kun András munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Az emberi tőke versus sorting vita és az empirikus tesztelés problámái
Tézisfüzet

2009. 02. 20. Nagy Balázs nyilvános vitája
Az értekezés címe: Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokálásánal Magyarországon
Tézisfüzet

2009. 02. 13. Sigér Fruzsina doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító közgazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan

2009. 01. 17.

 

Bartha Attila doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Globalizáció közgazdaságtana
A szigorlat melléktárgya: Világgazdaságtan, Az államháztartás gazdaságtana

 


2009. 01. 17.

 

Ádám Zoltán doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító közgazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Intézményi közgazdaságtan, Az államháztartás gazdaságtana

 


2008. 12. 12. Becskyné Nagy Patrícia nyílvános vitája
Az értekezés címe: A kockázati tőke hozáadott és "elvett" értéke
Tézisfüzet

2008. 12. 05. Nagy Balázs munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokálásánal Magyarországon
Tézisfüzet

2008. 11. 14. Barizsné Hadházi Edit doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Marketing

2008. 11. 14. Kiss Anita doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: A szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései

2008. 11. 14. T. Kiss Judit doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Makroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Munkajog

2008. 10. 31. Vass Kitti doktorjelölt nyilvános vitája
Az értekezés címe: Az államháztartási fegyelem és a növekedésnéhány összefüggése az EU-ban
Tézisfüzet

2008. 10. 31. Vargáné Bosnyák Ildikó doktorjelölt munkahelyi vitája
Az értekezés címe: A strukturális alapok szerepe a jövedelemegyenlőtlenségek csökkentésében hazaitapasztalatok alapján

2008. 06. 20. Becskyné Nagy Patrícia doktorjelölt munkahelyi vitája
Az értekezés címe: A kockázati tőke féloldalas szerepe - A kockázatitőke-befektetések értékteremtése elméletben és a magyar illetve nemzetközi gyakorlat tükrében

2008. 05. 07. Ricz Judit doktorjelölt nyilvános vitája
Az értekezés címe: A fejlődés új paradigmája - elmélet és gyakorlat

2008. 02. 29. Bischof Zsolt doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító Gazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Az államháztartás gazdaságtana

2008. 02. 29. Vass Kitti doktorjelölt munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Az államháztartási fegyelem és a növekedésnéhány összefüggése az EU-ban
Tézisfüzet

2008. 02. 29. Tóth Kornél doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikrökonómia
A szigorlat melléktárgya: Vállalati pénzügyek

2008. 02. 15. Ricz Judit doktorjelölt munkahelyi vitája
Az értekezés címe: A fejlődés új paradigmája - elmélet és gyakorlat

2008. 01. 17. Ricz Judit doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító gazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Intézményi közgazdaságtan - Világgazdaságtan (felmentés)

2007. 03. 30. Pálosi-Németh Balázs nyilvános vitája
Az értekezés címe: A feltörekvő országok tőkepiacai a pénzügyi globalizációban
Tézisfüzet

2007. 02. 22. Becskyné Nagy Patrícia doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Mikroökonómia
A szigorlat melléktárgya: Globális vállalati stratégiák - Vállalati pénzügyek (felmentés)

2007. 02. 22. Czeglédi Pál doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Piaci intézmények és gazdasági növekedés
A szigorlat melléktárgya: A modern osztrák iskola nézőpontja

2006. 12. 12. Erdey László munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Modern világgazdasági áramlások - Mexikó külgazdasági stratégiájának hatása a gazdaságfejlődésre

2006. 12. 12. Pálosi-Németh Balázs munkahelyi vitája
Az értekezés címe: A feltörekvő országok tőkepiacai a pénzügyi globalizációban
Tézisfüzet

2006. 11. 03. Jankovics László munkahelyi vitája
Az értekezés címe: A kelet-közép-európai új tagállamok eurózónás csatlakozásának pénzügypolitikai kérdései, különös tekintettel Magyarországra Tézisfüzet

2006. 10. 20. Pálosi-Németh Balázs doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Golbalizáció közgazdaságtana
A szigorlat melléktárgya: Globális vállalati stratégiák

2006. 05. 22. Tarnóczi Tibor munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Döntéstámogató rendszerek és alkalmazási lehetőségeik a pénzügyi elemzésben és tervezésben Tézisfüzet

2005 Kárpáti Tibor munkahelyi vitája
Az értekezés címe: A részvényesi-érték maximalizálás szerepe a szórt tulajdonú, nyilvános részvénytársaság hatékony működésének biztosításában Tézisfüzet

2004 Fekete Judit munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Politika, kríziskezelés, vállalkozás - A központi-gazdaságirányítás válságkezelői magatartása (1978-1987) Tézisfüzet

2003. 06. 26. Réthi Sándor nyilvános vitája
Az értekezés címe: Gazdasági transzformáció Oroszországban, 1992-2001
Tézisfüzet

2002. 11. 16 Réthi Sándor doktorjelölt doktori szigorlata
A szigorlat főtárgya: Összehasonlító közgazdaságtan
A szigorlat melléktárgya: Az Európai Unió keleti kibővülése

2002. 10. 25. Réthi Sándor munkahelyi vitája
Az értekezés címe: Gazdasági transzformáció Oroszországban
 

bottom