top


A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájának tárgyai

 

ALAPOZÓ ÉS LÁTÓKÖR-BŐVÍTŐ (KÖTELEZŐ) TÁRGYAK

Tantárgy

Oktató

Óraszám

Kredit

Fejezetek a haladó nemzetközi gazdaságtanból

Erdey László, PhD

28

2

A globalizáció közgazdaságtana

Szanyi Miklós, DSc

28

2

Kutatásmódszertan*

Láng Eszter, CSc

28

2

Makroökonómia

Julius Horvath, PhD

28

2

Mikroökonómia

Kapás Judit, PhD

28

2

Haladó módszertani ismeretek

Földvári Péter, PhD

28

2

VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

Tantárgy

Oktató

Óraszám

Kredit

Az agrárpolitika gazdaságtana
Fertő Imre, DSc.
14
1

A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a gazdasági szervezetek

Makó Csaba, DSc

28

2

A szervezeti magatartástudomány aktuális kérdései

Ujhelyi Mária, PhD

28

2

A modern pénzügyi modellek alkalmazásai

Gáll József, PhD

28

2

Az államháztartás gazdaságtana

Muraközy László, CSc

28

2

Az Európai Unió gazdaságtana

Musto István, PhD

14

1

Döntéselmélet-és módszerei

Losonczi László, DSc

28

2

Európai és összehasonlító munkajog

Prugberger Tamás, DSc

14

1

Összehasonlító közgazdaságtan

Muraközy László, CSc

28

2

Fejlődés-gazdaságtan

Erdey László, PhD

14

1

Fejezetek a modern pénzügyi modellekből Gáll József, PhD
28 2

Foglalkoztatás és munkaerő-piaci politikák

Polónyi István, CSc

28

2

Gazdasági informatika

Kormos János, CSc

14

1

Gazdasági jog

Prugberger Tamás, DSc

28

2

Gazdasági matematika

Kormos János, CSc

14

1

Gazdaságpolitika Magyarországon

Muraközy László, CSc

28

2

Globális vállalati stratégiák

Ujhelyi Mária, PhD

28

2

Közép-és kelet európai átalakulás a vállalatok szemszögéből Szanyi Miklós, CSc 28 2

Haladó ökonometria

Földvári Péter, PhD

28

2

Hálózatosodás és regionális klaszterek
Szanyi Miklós, CSc
14
1

Humán erőforrások regionális fejlesztése

Polónyi István, CSc

28

2

Integráció és globalizáció

Láng Eszter, CSc

14

1

Intézményi közgazdaságtan

Kapás Judit, PhD

28

2

Környezet-gazdaságtan

Szász Tibor, CSc

14

1

Modern vállalati pénzügyek

Gáll József, PhD

28

2

Marketing

Erdey László, PhD

28

2

Nemzetközi pénzügyek és gazdaságpolitika

Győrffy Dóra, PhD

14

1

Nemzetközi marketing Erdey László, PhD
14 1
Nemzetközi pénzügyek
Julius Horvath, PhD
28 2

Növekedéselmélet

Czeglédi Pál, PhD

14

1

Paradigmaváltás a munkafolyamatban, gazdaság a globalizálódás kontextusában

Makó Csaba, DSc

28

2

Pénzügyi modellek alkalmazásai

Gáll József, PhD

28

2

Regionális és szolgáltató egyetem

Polónyi István, CSc

14

1

Stratégiai emberi erőforrás menedzsment

Polónyi István, CSc

28

2

Gazdasági ciklusok és válságok, "A mi korunk más?"

Muraközy László, CSc

14

1

Tanulógazdaság-innováció

Polónyi István, CSc

28

2

Theory and Policy in International Macroeconomics

Julius Horvath, PhD

28

2

Új intézményi pénzügytan
Pálosi-Németh Balázs, PhD
28 2

Vállalatelmélet

Kapás Judit, PhD

28

2

Vállalkozási jog
Károlyi Géza, PhD
14 1

Világgazdaságtan

Mustó István, PhD

28

2

Viselkedés-gazdaságtan

Hámori Balázs, CSc

28

2

Vállalkozási jog

Károlyi Géza, PhD

14

1

History of Economic Thought

International Economic Policy

 

 


Stratégiai iskolák

 

 


 

Regionális és helyi fejlesztés


 


 

 

 

 

 

Julius Horvath, PhD

Julius Horvath, PhD

 

Ujhelyi Mária, PhD

 

Süli-Zakar István, DSc

 

 

28

28

 

14

 

28

 

 

2

2

 

1

 

2

 

 

 

bottom